Rabu, 16 November 2011

KENALI PENDIDIKAN KHAS 3


KENALI MURID-MURID PENDIDIKAN KHAS BERMASALAH PEMBELAJARAN (SECARA RINGKAS)

LEMBAM


Lembam atau Slow Learner merupakan salah satu daripada kategori kecacatan di bawah Program Pendidikan Khas Bermasalah pembelajaran.
Lembam bermaksud lembap, tidak cergas, lemah (kemampuan murid menguasai sesuatu kemahiran atau menerima pelajaran.)
Murid lembam mempunyai tahap keupayaan intelek sederhana atau kurang sedikit berbanding intelek murid normal.
Mereka mempunyai kebolehan melihat tetapi kekurangan kemahiran menerima, mengurus, menyusun, menyimpan, dan mengingat dengan berkesan.

DISLEKSIADisleksia atau Dyslexia merupakan salah satu daripada kategori kecacatan di bawah Program Pendidikan Khas Bermasalah pembelajaran.

Disleksia bermaksud kesukaran mengenal huruf, membaca, menulis, mendengar, dan bercakap.

Tiada ubat dalam masalah disleksia kerana ia bukan sejenis penyakit tetapi dengan program pendidikan yang bersesuaian, masalah ini dapat dikurangkan.

Murid disleksia bukannya mengalami kecacatan pada mata tetapi mereka mengecam sesuatu dalam keadaan terbalik.

Disleksia melibatkan orang dari pelbagai latar belakang tanpa mengira umur, jantina, atau bangsa. 
AUTISMA

Autisma merupakan salah satu daripada kategori kecacatan di bawah Program Pendidikan Khas Bermasalah pembelajaran.

Autisma  bermaksud ketidakupayaan seseorang kanak-kanak memahami perkara-perkara di sekelilingnya selain dirinya sendiri. Autisma juga menyebabkan perkembangan diri kanak-kanak menjadi tidak menentu.

Peringkat awal autisma boleh dikesan pada awal usia kelahiran ataupun sekurang-kurangnya pada peringkat umur yang awal.

Tiada ubat dalam masalah autisma kerana ia bukan sejenis penyakit tetapi dengan program pendidikan yang bersesuaian, masalah ini dapat dikurangkan.

Autisma  melibatkan orang dari pelbagai latar belakang 

tanpa mengira umur, jantina, bangsa, atau taraf ekonomi.


SINDROM DOWN

Sindrom Down atau Mongolisme merupakan salah satu daripada kategori kecacatan di bawah Program Pendidikan 
Khas Bermasalah Pembelajaran.

Sindrom Down  membawa maksud tanda-tanda dan ciri-ciri 

yang menunjukkan terdapat sesuatu penyakit.

Sindrom Down merupakan kecacatan 

baka (genatik) yang 

tidak boleh diubati. Ianya berlaku 

disebabkan oleh mutasi 

pada kromosom di mana sel badan mempunyai 47 

kromosom dan bukan seperti orang normal lain iaitu 46 

kromosom. Tiada ubat dalam masalah Sindrom Down tetapi 


dengan program pendidikan yang bersesuaian, masalah ini 


dapat dikurangkan.

Sindrom Down  melibatkan orang dari pelbagai latar 

belakang tanpa mengira umur, jantina, bangsa, atau taraf 

ekonomi. 

HIPERAKTIF

Hiperaktif merupakan salah satu daripada kategori kecacatan di bawah Program Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran.

Hiperaktif  merujuk kepada tingkah laku kanak-kanak 

yang terlampau lasak, aktif, nakal, agresif dan keadaannya 

tidak menentu jika dibandingkan dengan 

tahap pencapaian 

kanak-kanak normal.

Kecelaruan tingkah laku ini kerap 

berlaku kepada kanak-

kanak yang berumur 8 tahun dan akan 

berkurang secara beransur-ansur apabila mereka


 meningkat dewasa. Hiperaktif dapat dikurangkan dengan 


bantuan ubat tetapi 

hanya untuk tempoh masa yang sementara.

Namun tetapi, dengan program pendidikan yang 

bersesuaian, akan lebih membantu untuk mengurangkan 

masalah ini. Hiperaktif  melibatkan orang dari pelbagai 


latar belakang tanpa mengira umur, jantina, bangsa, atau 


taraf ekonomi.