Rabu, 19 Oktober 2011

KENALI PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTERGRASI (PPKI)-

Salah satu contoh Sukatan Pelajaran bagi Komponen- Komponen yang diajar di kelas PPKI : bagi Bidang Riadah dan Kreatif

 

BIDANG RIADAH DAN KREATIF


Skop

Bidang Riadah dan Kreatif ini perlu untuk mencungkil dan mengembangkan bakat, potensi serta minat murid-murid. Sokongan dan bimbingan guru perlu untuk membolehkan murid melibatkan diri secara aktif mengikut kemampuan dan kebolehan mereka. Tujuan bidang ini adalah untuk membantu murid dalam perkembangan fizikal, melahirkan idea, espresi diri, membentuk perhubungan dan dengan persekitaran dan berdikari. Bidang ini juga dapat menyediakan murid untuk memenuhi keperluan semasa dalam hidup bermasyarakat serta menggunakannya sebagai aktiviti masa lapang.

Bidang


Bidang ini merangkumi empat komponen iaitu :-
1.            Pendidikan  Jasmani dan Kesihatan
2.            Pendidikan Seni
3.            Pendidikan Muzik
4.            Drama

Objektif Umum


Bidang Riadah dan Kreativiti membolehkan murid :

  1. mengetahui keperluan perkembangan jasmani serta menguasai kemahiran motor
  2. menunjukkan kemahiran kognitif dan psikomotor murid.
  3. memperluaskan bakat dan kreatif
  4. menilai keindahan alam dan warisan budayaOBJEKTIF

KANDUNGAN

1.    Pendidikan jasmani dan  kesihatan
Membolehkan murid :
1.1       melakukan pergerakan motor kasar.

1.2       menamakan alatan dan  kegunaannya.

1.3       melakukan pergerakan  motor kasar  menggunakan  alatan.

1.4       mengenal permainan dan memainkannya mengikut   peraturan.


1.5       melakukan gerakan mengikut  arahan.1.6       mempraktikkan penjagaan    kesihatan.

1.7       memilih pakaian yang  sesuai dengan aktiviti sukan.
1.8       menjaga  kebersihan.


1.9       mengamalkan cara pemakanan yang seimbang.

1.10    rekreasi
2.    Pendidikan Seni
A.     Melukis
Membolehkan murid :                  
2.1       melakukan  kemahiran motor kasar.

2.2       mengawal pergerakan motor halus.


2.3       menguasai kemahiran  melukis.

2.4       menggunakan alatan seni lukis.


2.5       mengenal,  membeza dan menggunakan   warna dengan betul
B.      Membuat corak dan rekaan

Membolehkan murid :
2.6       mereka corak

C.     Mereka dan membuat  binaan

2.7    Menghasilkan binaan mengikut kreativiti
D.     Mengenal kraf  tangan       

2.8    mengenal kraf

2.9    mereka kraf  mudah untuk
     kegunaan tertentu
        Lokomotor dan   bukan lokomotor


1.2.1        Jenis-jenis alatan


1.3.1       Penggunaan alatan


1.4.1       Permainan dalaman
1.4.2       Permainan luaran
1.4.3       Olahraga balapan
1.4.4       Olahraga padang

1.5.1       Pergerakan  mengikut arahan
1.5.2       Asas pergerakan
1.5.3       Pergerakan kreatif
1.5.4       Asas Gimnastik

1.6.1       Penjagaan asas kesihatan


1.7.1       Jenis-jenis pakaian sukan
   
1.8.1       Aspek-aspek   penjagaan kebersihan

1.9.1       Pemakanan    seimbang

 
1.10.1     Rekreasi di darat
1.10.2     Rekreasi di air


2.1.1      contengan
          
   
2.2.1      pergerakan jari- jemari secara bebas.
2.2.2      pergerakan secara terkawal 

2.3.1      aktiviti-aktiviti melukis

2.4.1      pengenalan alatan seni lukis
2.4.2      fungsi alatan seni lukis
2.4.3      penggunaan alatan seni lukis
2.4.4      melukis menggunakan unsur seni
2.4.5      penggunaan pelbagai media dan teknik

2.5.1       warna-warna asas
2.5.2       warna-warna sekunder2.6.1       secara bebas
2.6.2       secara terancang
2.6.3       Secara tidak  terancang
2.6.4       mencorak  menggunakan  komputer
2.7.1       jenis bahan binaan
2.7.2       binaan bebas
2.7.3       binaan terkawal
2.7.4       teknik membentuk
2.7.5       ukiran mudah2.8.1       kraf tradisional

2.9.1       kraf tangan  menggunakan  bahan semula jadi
2.9.2       kraftangan menggunakan  bahan kitar semula
2.9.3       mereka cipta kraf  tangan


3.     Pendidikan muzik dan gerakan
Membolehkan murid :
3.1      menguasai kemahiran mendengar
3.2      melakukan gerakan untuk menghasilkan bunyi

3.3      melakukan gerakan mengikut irama
3.4      meningkatkan bakat dan minat dalam nyanyian

3.5      mengenal dan memainkan alat genderang

3.6      melakukan latihan asas lakonan


3.7      meningkatkan imaginasi melalui tingkahlaku / pergerakan

3.8      meningkatkan penguasaan kemahiran berkomunikasi

3.9      menambahkan minat terhadap kerjaya melalui lakonan
3.1.1       Jenis-jenis bunyi dan nada

3.2.1       Anggota badan


3.3.1       Gerakan mengikut irama
a.        Bebas
b.        Terkawal
c.        Kreatif

3.3.2       Apresiasi muzik
3.3.3       Jenis-jenis tarian
3.3.4       Asas gimrama
3.3.5       Asas senamrobik

3.4.1      Nyanyian


3.3.1      Genderang


3.6.1      Latihan asas lakonan


3.7.1      Penghayatan watak


3.8.1      Penghayatan skrip / dialog


3.9.1       Watak
3.9.2       Drama
3.9.3       Penerbitan drama

Tiada ulasan:

Catat Ulasan